ابراهیم شنبه 14 خرداد 1390 06:00 ب.ظ نظرات ()


در مجموعه بیست و سوم قهوه تلخ، نیما می خواهد فرار کند و به گرگان برود تا به لطفعلی خان زند کمک کند. اما درباریان می خواهند مانع او شوند و....