ابراهیم چهارشنبه 30 اسفند 1391 12:38 ق.ظ نظرات ()
مدتها کرکره ی حجره را پایین کشیده، قلمدان را بسته و کنج طاقچه گذاشته و بر لب مهر سکوت زده ایم!


برعکس عده ای ، ادعای پیشگویی و رمالی و خبر داشتن از آینده نداریم اما ...

تا امروز بسیاری از چیزهایی که انتظارش را داشتیم در مملکت رخ داده است و یا در حال واقع شدن است. مانده است یکی دو مورد دیگر! که البته مهمترین آنها محسوب می شوند. پس تا آن زمان سکوت ما ادامه خواهد داشت.

امروز هم خدمت شما  آمدیم تنها به بهانه ی بهار!

البته بهار ما بهار اسفندیار و غیر اسفندیار نیست. بهار ما را هیچ کس نمی تواند به اسم خودش مصادره کند. عشق ما خود خود بهار است. بهاری که از اول بوده، هست و خواهد ماند.

عیدتان مبارک.
برای شما عزیز مهربان که درونت یک دل پاک و بزرگ داری